Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina Verzending & bezorging.

Privacybeleid


Wij respecteren het recht van elke bezoeker op privacy in de persoonlijke levenssfeer. We willen dat bezoekers van onze website op de hoogte zijn van de informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken. Deze verklaring geldt alleen voor informatie verzameld op deze website.

Disclaimer omtrent de website inhoud

We hebben getracht ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zowel accuraat en up-to-date is. Omlet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens enige partij voor verlies of schade opgelopen door het beroep doen op de informatie op deze website, of door omissie, of door fouten, hoe dan ook veroorzaakt.

Links naar andere websites

Houd er rekening mee dat onze site links naar andere websites kan bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid, of procedures, of voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De Omlet Club

De Omlet Club is een interactieve ruimte voor Omlet klanten. Alle Inhoud, ongeacht of deze openbaar of privé verstuurd, is louter de verantwoordelijkheid van de persoon van wie de Inhoud afkomstig is. Het kan voorkomen dat wij de Inhoud die via de Omlet website wordt geplaatst niet kunnen controleren of beïnvloeden, en wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke Inhoud. Elk gebruik van, of vertrouwen op, enige inhoud of materialen geplaatst via de Diensten, of verkregen door u via de Omlet websites, is op eigen risico. Wij kunnen de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud of mededelingen geplaatst via de Omlet websites niet onderschrijven, ondersteunen, vertegenwoordigen of ​​garanderen, noch kunnen wij enige meningen die via de Omlet websites worden geuit onderschrijven. U begrijpt dat u in het gebruik van de Omlet websites kunt worden blootgesteld aan Inhoud die beledigend, schadelijk, onjuist of anderszins ongepast kan zijn, of in sommige gevallen, bijdrages die een verkeerde naam hebben gekregen, of anderszins misleidend zouden kunnen zijn. In geen geval zal Omlet op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in de Inhoud, of voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook, ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van enige Inhoud op onze website geplaatst, per e-mail verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de Omlet websites, of verkregen via een andere bron. Hoewel de beheerders en moderators van deze ruimte zullen proberen enig materiaal dat over het algemeen als aanstootgevend beschouwd wordt zo snel mogelijk te verwijderen, is het onmogelijk om elk bericht of foto te beoordelen.

Cookies

Onze online winkel maakt gebruik van cookies (klik hier voor meer informatie) om ervoor te zorgen dat het systeem met het winkelmandje werkt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u hoeft ze niet te accepteren. Wij raden aan de hulp informatie van uw browser te lezen om te zien hoe u de browser kunt instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt. Dit geeft u de mogelijkheid of u de cookie wilt accepteren.

Controleren van de site

Om te verzekeren dat we de website kunnen controleren en verbeteren, kan het zijn dat wij bepaalde informatie verzamelen als u de site gebruikt, met inbegrip van de details van uw domeinnaam en IP-adres, besturingssysteem, browser en het adres van de website die u bezocht voorafgaand aan uw bezoek aan onze site.

Informatie gebruikt bij het plaatsen van een bestelling

Alle informatie die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling wordt in strikte vertrouwelijkheid gehouden. Bij het plaatsen van een bestelling bent u verplicht om ons te voorzien van de volgende gegevens: naam, factuuradres, afleveradres, e-mailadres voor bevestiging van de bestelling, en een nummer voor telefonisch contact. Deze informatie wordt gebruikt voor de levering, facturering, en om uw bestelling uit te voeren. Het kan zijn dat de informatie die u aan ons verstrekt aanvullen met informatie die wij van derden ontvangen.

Mobile Terms of Service

De gsm-berichtenservice van Omlet Ltd (de "service") wordt beheerd door Omlet Ltd ("Omlet Ltd", "wij" of "ons"). Door gebruik te maken van de service gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden ("gsm-voorwaarden"). We kunnen de service of een van de functies ervan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of annuleren. Voor zover toegelaten door de wetgeving van toepassing, kunnen wij ook deze gsm-voorwaarden op elk moment wijzigen. Blijft u de service gebruiken na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen, dan betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Door in te stemmen met de sms-/tekstberichtenservice van Omlet Ltd, gaat u ermee akkoord herhaaldelijk sms-/tekstberichten te ontvangen van en namens Omlet Ltd via uw mobiele provider op het gsm-nummer dat u heeft opgegeven, zelfs als uw gsm-nummer is geregistreerd op een wettelijk geregelde Bel-me-niet-meer-lijst. Tekstberichten kunnen worden verzonden met behulp van een auto-dialer software of andere technologie. Servicegerelateerde berichten kunnen updates, waarschuwingen, informatie en webinarmeldingen bevatten (bv. bestellingsupdates, accountwaarschuwingen, enz.). Promotionele berichten kunnen promoties, specials en andere marketingaanbiedingen zijn (bv. herinneringen over de inhoud van uw winkelmandje).

U begrijpt dat u zich niet hoeft aan te melden voor dit programma om aankopen te doen en dat uw toestemming geen voorwaarde is om een aankoop te doen bij Omlet Ltd. Uw deelname aan dit programma is volledig vrijwillig. Wij brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent wel verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die verband houden met sms-berichten, aangerekend door uw mobiele provider. De frequentie van berichten varieert. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Controleer uw gsm-abonnement en neem contact op met uw mobiele provider voor meer informatie. Alleen u bent verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot tekst/sms-berichten, inclusief de kosten van uw mobiele provider.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de service. Sms het trefwoord 'STOP' naar Omlet of klik op de afmeldlink (indien beschikbaar) in een sms om uw deelname te beëindigen. U ontvangt eenmalig een sms-bericht ter bevestiging. Er zullen hierna geen verdere berichten naar uw mobiele apparaat worden verzonden, tenzij u dit zelf uinitieert. Als u zich heeft geabonneerd op andere programma's voor mobiele berichten van Omlet Ltd en u wilt deze annuleren, dan dient u zich afzonderlijk af te melden voor de betreffende programma's door de instructies in hun respectievelijke mobiele voorwaarden te volgen, tenzij de wetgeving van toepassing anders vereist.

Voor servicehulp of assistentie, sms 'HELP' naar Omlet of stuur een e-mail naar mathieu@omlet.co.uk.

We kunnen elke short code of elk telefoonnummer dat we gebruiken om de service uit te voeren op elk moment wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen. U erkent dat alle berichten, inclusief STOP- en HELP-verzoeken, die u naar een door ons gewijzigde short code of telefoonnummer stuurt, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het honoreren van verzoeken in dergelijke berichten.

De mobiele providers die door de service worden ondersteund, zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. U stemt ermee in ons een geldig gsm-nummer te verstrekken. Als u een nieuw gsm-nummer krijgt, dient u zich met uw nieuwe nummer aan te melden voor het programma.

Voor zover toegestaan door de wetgeving van toepassing, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van informatie die via de service is verzonden, eventuele fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op grond van de informatie of service.