Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina Verzending & bezorging.

Intellectuele eigendomsrechten

Omlet handelsmerk overzicht
Een handelsmerk kan bestaan uit een woord, zin, symbool of ontwerp dat kenmerkend is voor de herkomst van goederen of diensten. Ook kan het het uiterlijk van het product zijn of de verpakking ervan, inclusief het formaat, de vorm, de kleur, de textuur, de grafische weergave of het voorkomen (bijvoorbeeld een website). Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst met Omlets handelsmerken en dienstmerken. De afwezigheid van een product- of dienstnaam of logo op deze lijst houdt niet in dat afstand wordt gedaan van Omlets handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de betreffende naam of logo.

 • Autodoor
 • Beehaus
 • Caddi
 • Classic
 • Coop Pourri
 • Cube
 • Eglu
 • Fido
 • Forsham Cottage Arks
 • Freestyle
 • Geo
 • Gingernut Ranger
 • Go
 • Hen Party
 • Hero
 • Maya
 • Miss Pepperpot
 • Nook
 • Omlet
 • Omlet Fido
 • Pet Pourri
 • Poletree
 • Qute
 • Stak
 • Studio
 • Switch
 • Topology
 • Zippi

Omlet patent- en ontwerpregistratie
In onderstaande vindt u een niet-limitatieve lijst van Omlets patent- en ontwerpregistraties. De afwezigheid van een product of dienst op deze lijst houdt niet in dat afstand wordt gedaan van Omlets intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het betreffende product of de dienst. De patentaanvraag kan nog in behandeling zijn of deel uitmaken van modelregistratie zonder dat dit staat aangegeven.

De volgende producten zijn onderworpen aan internationale patent- en ontwerpregistratie:

 • Autodoor
 • Eglu Classic
 • Eglu Go
 • Eglu Go UP
 • Eglu Cube
 • Geo rennen en kooien
 • Inlooprennen en kooien
 • Afrastering voor kippen
 • Fido Studio
 • Fido Nook
 • Qute
 • Qute - Lift 'n' Twist Tube
 • Egg Ramp
 • Kippenvesten / High Vis Jackets
 • Beehaus
 • Eglu dekzeilen
 • Zippi rennen en tunnels

Websiteteksten, afbeeldingen en ontwerp vallen onder de auteursrechten van Omlet Ltd.

Elke inbreuk op deze rechten zal krachtig worden vervolgd.