Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina Verzending & bezorging.

Hoe bepalen konijnen onderling de rangorde?


Konijnen zijn van nature groepsdieren en hebben daarom altijd het gezelschap van een ander konijn nodig. Sinds duizenden jaren leven konijnen samen met zowel vrienden als vijanden, en vormen grote groepen die wonen in uitgebreide gangenstelsels. Net als veel niet-solitaire dieren, zijn er een aantal individuen die het hoogst in de rangorde staan, zijn er konijnen die zich in het midden van deze orde begeven en wat pechvogels die onderaan staan. In elke konijnengroep zullen er een aantal konijnen zijn die andere konijnen domineren. Waarschijnlijk zult u vaker dan u zelf doorheeft getuige zijn van dominant gedrag onder konijnen.


Houd in de gaten of er sprake is van agressief gedrag

Ook als uw huisdieren het goed met elkaar kunnen vinden, zullen ze waarschijnlijk wat tijd nodig hebben om te bepalen wie de baas is. Zelfs als de konijnen binnen een groep over het algemeen goed met elkaar overweg kunnen, zullen er zo nu en dan wat onenigheden zijn wanneer een konijn wat naast zijn schoenen gaat lopen. Als ze eenmaal hebben bepaald wie de baas is, zullen ze daarna over het algemeen vredig samenleven.


Is dit echter niet het geval, dan zult u misschien actie moeten ondernemen. Als hun gedrag echt voor problemen zorgt, dan kunt u erover nadenken om uw konijnen te laten castreren. Bij beide geslachten zorgt dit er meestal voor dat agressief gedrag zal afnemen. Bovendien helpt u zo een aantal mogelijk fatale ziektes bij voedsters (vrouwelijke konijnen) te voorkomen.


Door te leren wat de lichaamstaal van uw konijn betekent, kunt u uw huisdier beter begrijpen

Hieronder vindt u een overzicht van manieren waarop een konijn laat weten dat er niet met hem te dollen valt. Ziet u dat een van uw konijnen continu wordt gepest, dan zult u het dier apart moeten zetten. Een konijn dat constant wordt lastig gevallen ervaart veel stress en gevechten kunnen behoorlijk serieus worden.


Een aantal manieren waarop een konijn laat zien dat het de baas is:

  • Achtervolgen
  • Bijten
  • Rondjes rond een ander konijn rennen
  • Op een ander konijn klimmen
  • Aan de vacht van een ander konijn trekken

Door goed te kijken naar hoe konijnen elkaars vacht verzorgen kunt u eenvoudig vaststellen welk konijn dominant is. Doorgaans zal het dominante dier het andere konijn veel minder vaak en minder langdurig wassen. U zult vaak zien dat het dominante konijn zijn kop richting het andere konijn duwt. Als u ziet dat het andere konijn hier op reageert door zijn soortgenoot langdurig te verzorgen, dan kunt er vrij zeker van zijn dat dit de baas is. Als de verzorging maar kort aanhoudt, staat dit niet altijd vast.


Dit dominante gedrag kan ook richting u worden vertoond. De hoogste in rang eist misschien ook van u een wasbeurt. Als uw konijn u een por met zijn kopje geeft, dan wil hij u waarschijnlijk duidelijk maken dat hij een wasbeurt verwacht.

Gerelateerde producten

Klantenfoto's

Reacties: Leave a comment

Er zijn nog geen reacties