Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina Verzending & bezorging.

Verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes

Mannetjes en vrouwtjes (poppen) zebravinken kunnen van elkaar worden onderscheiden aan de hand van hun kleuren. Dit heet geslachtsdimorfie. Zoals voor de meeste vogels geldt waarbij sprake is van een verschil in voorkomen tussen de seksen, is het mannetje het kleurrijkst. Dit is het gevolg van natuurlijke selectie gedurende de afgelopen acht miljoen jaar. De vrouwtjes zijn namelijk op zoek naar, onder andere, opvallende kleuren bij hun partner, terwijl ze zelf door hun relatief matte kleuren minder opvallen tussen andere vogels als ze op hun eieren zitten.


Zebra Finch hen and cock
Een koppel zebravinken

Mannetjes vinken hebben een aantal markeringen die ontbreken bij vrouwtjes, zoals bruine wangen, een zebratekening op de borst en bruine flanken met witte stippen. Vrouwtjes hebben op deze plekken grijze veren. Mannetjes hebben een helder rode snavel en vrouwtjes een oranje, al moet worden opgemerkt dat dit kan verschillen door de leeftijd en de broedcondities van de vogel. Vogels die net het nest hebben verlaten hebben kleuren zoals de vrouwtjes maar met een zwarte snavel. Na ongeveer 90 dagen zullen ze hun volwassen pluimage krijgen.

Kleuren van gedomesticeerde zebravinken variëren per soort en mutaties, waardoor de standaard man/vrouw verschillen minder duidelijk aanwezig kunnen zijn.

Gerelateerde producten

Klantenfoto's

Reacties Leave a comment

Er zijn nog geen reacties