Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina Verzending & bezorging.

Checklist voor een gezonde kip

Wanneer u nieuwe kippen uitzoekt zijn er zeven dingen waar u op moet letten om er zeker van te zijn dat u gezonde vogels mee naar huis neemt. 1. Ogen: De ogen van een gezonde kip zijn helder, alert en schoon. Troebele ogen kunnen duiden op blindheid of een ziekte.

 2. A beautiful ginger hen with a healthy beak and eyes
  Een prachtige hen met een gezonde snavel en ogen

 3. Snavel: Controleer of de tip van de snavel van de kip niet is afgebroken of afbladdert. Een afgebroken snavel groeit niet altijd terug en een kip met een gebroken snavel kan moeilijkheden hebben met eten en drinken.

 4. Lichaam: Wanneer u een kip optilt moet ze goed, vol aanvoelen. Als u duidelijk het borstbeen kunt voelen is de kip waarschijnlijk ondervoed en heeft ondergewicht.

 5. A healthy Jersey Giant chicken
  Een gezonde Jersey Giant

 6. Veren: Controleer of de veren overal goede dekking geven en de kip geen vreemde kale plekken of verwondingen heeft. Sommige kippen pikken elkaar of trekken veren uit. Dit kan serieuze verwondingen veroorzaken als hier niets aan wordt gedaan.

 7. Luizen / mijten: Controleer altijd goed op luizen en mijten. Ze kunnen moeilijk te zien zijn maar bevinden zich meestal aan de schacht van de veren of op de huid.

 8. Cloaca: Een ophoping van mest rond en over de cloaco. Dit komt vaker voor bij hennen dan bij hanen. Wanneer dit niet wordt behandeld kan het tot de dood leiden. Let er dus op dat dit gebied schoon is wanneer u de kip koopt.

 9. Poten: Controleer of de poten van de kip die u wilt kopen niet te schilverig zijn, dit kan duiden op kalkpoten. Gezonde kippenpoten zien eruit zoals op de afbeelding hieronder.

 10. A close up of a Healthy Pair of Chicken Feet
  Een close up van een paar gezonde kippenpoten

Bekijk de poten van de kip goed. Deze moeten er gezond uitzien, zonder pijnlijke plekken, missende tenen of andere verwondingen.Reacties:

Er zijn nog geen reacties