Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina Verzending & bezorging.

Vinken paren

Dit is waar al het gefluit en gezang van mannelijke vinken om gaat, hoewel er nog een aantal formaliteiten bij komen kijken. Het mannetje wacht nu op de pop om hem uit te nodigen om te paren. Bij zebravinken (en vele andere soorten) hurkt de pop in de 'paar positie', waarbij ze haar staart optilt en trilt. Het mannetje zal de pop een zogenaamde ‘cloacale kus’ geven, waarbij de geslachtsdelen van de twee vogels kort contact maken. Het mannetje zal met zijn vleugels klapperen waarna het proces binnen een paar seconden voorbij is.

Zebravinken, japanse meeuwen, kanaries en vele andere vogels paren doorgaans op een zitstok of op de grond. Een paar soorten, zoals de goulds amadine, diamantastrild en tijgervink, zullen de privacy van een nestkast opzoeken om te copuleren. Vaak zullen ze meerdere keren paren terwijl ze hun nest bouwen.


canary body language
Kanaries hebben een goed oog voor lichaamstaal

Problemen

Bij gezonde, niet-hybride vinken komt onvruchtbaarheid zelden voor. Een koppel vinken produceert doorgaans twee tot acht eieren. In een gemengde volière kunnen er echter problemen ontstaan. Hoewel het niet vaak voorkomt kan het zijn dat een mannetjes vogel een pop van een andere soort het hof maakt. Voor een kweker heeft dit geen positief resultaat.

Broedkooien

Met binnenvogels zult u de grootste kans hebben op kuikens, als ze geschikte broedkooien tot hun beschikking hebben, waaraan een nestkast is bevestigd. Deze zijn verkrijgbaar via dierenwinkels. In een volière heeft u een afgesloten nestgedeelte nodig als onderdeel van de setup.

Een broedkooi moet een minimale afmeting van 60 x 30 x 30 cm hebben en moet worden uitgerust met standaard vinkaccessoires - minimaal twee zitstokken, een mineraalblok, sepia en voldoende voer en water. De dient van twee deuren te zijn voorzien: een voor toegang (voor uw hand) en een als doorgang voor de vogels van en naar de nestkast.

Na ongeveer zes weken zullen de kuikens naar een grotere kooi moeten worden overgeplaatst, of naar een apart deel van de volière. Ook hier moet voldoende voer, water en zitstokken beschikbaar zijn.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties