Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina Verzending & bezorging.

Waar komen parkieten oorspronkelijk vandaan?

Parkieten komen van nature voor in Australië. Dit is de enige plek waar parkieten in het wild voorkomen. Elders in de wereld komen er verwilderde populaties van deze vogels voor, voornamelijk in delen van Florida in de VS. Al deze vogels zijn verwant aan ontsnapte vogels. Zelfs op plekken waar deze vogels goed lijken te gedijen, kan een strenge winter ze uitroeien.


Budgies in their native Australia
Parkieten in hun natuurlijke leefomgeving, Australië

In Nederland en België maken verwilderde parkieten weinig kans om een gemiddelde winter te overleven. Van alle papegaaiachtigen bestaat alleen van de halsbandparkiet (Psittacula krameri) een wilde populatie in West-Europa.

Waar leven parkieten?

De open graslanden van Australië vormen het natuurlijke habitat van parkieten. De vogels kleuren overal de luchten boven het continent, behalve de nattere gebieden in het oosten, uiterste zuid-westen en de noordelijkste hoeken van de Northern Territory. Parkieten voelen zich heeft meest thuis in een heet, droog gebied waar water in de buurt is. De rusteloze, nomadische levensstijl van de vogels wordt veroorzaakt door hun constante zoektocht naar de beste voer- en waterbronnen.


Budgies in flight
Een vliegende parkiet

Tijdens hun constante zoektocht naar de beste voer- en waterbronnen leggen grasparkieten duizenden kilometers per jaar af. In droge tijden zijn ze flexibel - en intelligent - genoeg om de bossen en minder dorre kustgebieden op te zoeken. Graszaden zijn hun favoriete voedsel, al zijn ze in tijden van schaarste niet kieskeurig en eten dan ook allerlei soorten fruit, bladeren, planten en zelfs ongewervelden. Deze liberale houding wat betreft hun dieet heeft ze vaak in problemen gebracht met mensen, die niet konden waarderen dat hun graan, gerst en andere landbouwgewassen werden geconsumeerd.

Gedrag van wilde grasparkieten

Parkieten in het wild gaan voor de 'veiligheid in aantallen' aanpak. Als je één van de duizenden bent, dan is je pakkans door een roofdier maar klein. Toch vallen sommige vogels ten prooi aan hun voornaamste vijand de kat en de valk.

De omvang van een vlucht parkieten varieert. Een typische omvang kan variëren van drie tot meer dan honderd vogels. Maar na zware regenval, wanneer overal parkietenvoer uit de grond naar boven komt, kunnen vluchten zich samenvoegen tot tienduizenden vogels. Dit is goed om te onthouden voor iedereen die van plan is maar één parkiet aan te schaffen. Parkieten zijn zeer sociale dieren die gezelschap nodig hebben. Als u slechts één parkiet houdt, zult u de afwezigheid van zijn soortgenoten moeten compenseren!

Hoe veelzijdig parkieten ook zijn en hoe goed ze ook in staat zijn om zich aan te passen, het zijn ook gewoontedieren. In het wild drinken parkieten bij zonsopgang. Tijdens het heetste deel van de dag zoeken ze schaduwrijke plekken op in de bomen om uitdroging te voorkomen.

In tijden van droogte verzamelen parkieten zich in groten getale rond elke waterplas die ze maar kunnen vinden en als er geen oppervlaktewater is hebben ze een waardevolle truc die ze kunnen toepassen. Ze zoeken een vochtig stuk grond op en wachten hier op kangaroos. Parkieten hebben namelijk geleerd dat kangaroos naar water kunnen graven. Met de komst van mensen is er een tweede goede graver in het leven van parkieten gekomen. Dit heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de grasparkiet zich over heel Australië heeft kunnen verspreiden.


Budgie in eucalyptus tree
Wilde parkiet in een eucalyptus boom

In het wild roesten parkieten samen in bomen. Ze bouwen hun nesten in holle boomstammen of andere holtes, hun favoriete nestplek is de eucalyptus. A grote boom kan een ware vogelmetropool worden, waarbij meerder parkieten in één holte wonen en andere vogels zoals valkparkiet de lagere holtes bewonen.

Grasparkieten in gevangenschap

Al sinds het einde van de negentiende eeuw is het houden van parkieten en het tot stand brengen van niet variëteiten een populaire hobby in Brittannië. Overal ter wereld zijn er parkietenliefhebbers. De genetische diversiteit onder grasparkieten is niet groot (vergeleken met bijvoorbeeld kippen en eenden) en de variaties houden voornamelijk verband met de kleur.


Pet budgies on a perch
Parkieten op een zitstok

De parkieten die als huisdier worden gehouden zijn vaak groter dan hun wilde voorouders, door de vollere veren lijkt de kop groter.

Grasparkieten, kwekers

Veel dierenwinkels verkopen parkieten. U kunt er ook voor kiezen om uw vogels direct van een kweker te kopen, die u de precieze leeftijd van de vogels zal kunnen vertellen (dit is niet altijd het geval in grotere dierenwinkels). Als u op zoek bent naar een kweker bij u in dee buurt, dan is dit vaak op internet makkelijk te vinden.

Gerelateerde producten

Klantenfoto's

Reacties: Leave a comment

Er zijn nog geen reacties