Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina Verzending & bezorging.

Controle houden over uw hond

Het is ontzetten fijn om een hond te hebben die elk commando dat u hem geeft met volle gehoorzaamheid opvolgt. Zo kunt u zorgeloos en veilig met uw hond op stap in de wetenschap dat hij altijd naar u toe zal komen wanneer uw hem roept.


An obedient Black Labrador sitting next to its owner
Een gehoorzame zwarte labrador zittend naast zijn baasje

Uw hond onder controle hebben is van groot belang omdat uw hond anders controle over u zal krijgen. Het instinct van uw nieuwe hond zal er dan voor zorgen dat hij zichzelf als de leider van de ‘roedel’ zal gaan zien, en alle leden van het gezin uitdagen om zijn positie te bevestigen. Wanneer u de rol van roedelleider inneemt kunt u het gedrag van uw hond goed sturen en in de hand houden.


A German Shorthaired Pointer sitting waiting for a command from its owner
Een Duitse staande hond wacht op een commando van zijn eigenaar

Voordat u uw hond commando’s zoals ‘zit’, ‘wachten’ en ‘voet’ aanleert moet u al het gedrag waarmee uw hond probeert u te overheersen onder controle hebben. Gedrag zoals aandacht vragen of voor u aan door een deuropening gaan valt u misschien niet op en lijkt onschuldig, maar dit kan een manier van uw hond zijn om te stijgen op de hiërarchische ladder binnen uw gezin. Wanneer uw hond u niet ziet als de leider is het onwaarschijnlijk dat hij naar uw commando’s zal luisteren.


An obedient German Shepherd on the lead
Een gehoorzamen Duitse herder aan de lijn

U dient uw hond zo te behandelen dat hij een positie onderaan de hiërarchie van uw gezin vindt waar hij zich op zijn gemak voelt. Corrigeer vanaf het moment dat u uw nieuwe hond bij u in huis neemt agressief gedrag naar andere dieren of mensen en leer hem dat het verboden is om op het meubilair te bijten. Zo voorkomt u dat dit gedrag zich in de toekomst tot een groter probleem zal ontwikkelen.


Uw hond belonen

Wanneer u uw hond nieuwe dingen aanleert en hij op de juiste manier reageert op een commando, is het belangrijk om hem met veel lovende woorden te prijzen en hem kleine snacks te geven. Door hem elke keer te belonen wanneer hij op de gewenste manier op een commando reageert zal hij snel leren.


A Boxer being given a treat reward by its owner
Een boxer krijgt een beloning van zijn eigenaar

Zodra uw hond goed gaat reageren op een commando, stop dan hem elke keer een beloning te geven. Onthoud wel dat wanneer u helemaal stopt met het verbaal belonen van uw hond hij snel weer zal vergeten wat u hem heeft geleerd. Wanneer uw hond negatief gedrag ontwikkelt, zoals het zeuren om uw aandacht, zorg er dan voor dat u uw hond volledig negeert totdat hij ermee ophoudt. Zou u hem wel de aandacht geven waar hij om vraagt, dan moedigt u hem op die manier juist aan om dit gedrag voort te zetten. Breng alle gezinsleden ervan op de hoogte wanneer u uw hond probeert bepaald gedrag af te leren zodat ook zijn hem niet (onbedoend) zullen aanmoedigen om ermee door te gaan.Verwante producten

Klantenfoto's

Reacties: Leave a comment

Er zijn nog geen reacties